tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
akademia bezpieczeństwa 1

Broszura zawiera informacje z nstp działań prowadzonych w ubiegłym roku szkolnym:

  1. Akcja „Dziewczyny dziewczynom i kobietom” – propagowanie profilaktyki nowotworów piersi, rozwijanie zainteresowań zdrowiem i stylem życia własnym oraz swoich bliskich, promowanie postaw prozdrowotnych, przygotowanie do świadomych postaw w życiu dorosłym
  2. Lekcje poświęcone profilaktyce raka szyjki macicy – podniesienia poziomu wiedzy na temat raka szyjki macicy, stworzenie/podniesienie świadomości zagrożenia rakiem szyjki macicy motywowanie młodych kobiet do regularnego poddawania się badaniom profilaktycznym przez całe życie. Uczennice starszych klas są zachęcane do odpowiedzialności za swoje zdrowie. W ten sposób szkoła podejmuje próbę rozwiązania bardzo istotnego problemu zdrowotnego, jakim jest występowanie w Polsce raka szyjki macicy. Realizacja zajęć jest wsparciem dla prowadzonych już działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym.
  3. Ogólnopolski program profilaktyki czerniaka – Budowanie świadomości czerniaka, budowanie odpowiedzialnych zachowań oraz prozdrowotnych postaw wśród młodzieży. Na lekcjach wychowawczych w klasach pierwszych młodzież uczyła się jak uchronić się przed czerniakiem.
  4. Lekcje wychowawcze „Odpowiedzialność prawna i karna” z udziałem policjanta mł. asp. Michał Biegański, asystenta Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej i Wykroczeń Wydziału Prewencji Komisariatu Policji w Chełmży – przybliżenie podstawowych pojęć prawnych, uświadamianie praw i obowiązków
  5. Prelekcja na temat mediacji rówieśniczych „ JAK ROZMAWIAĆ, GDY TRUDNO SIĘ DOGADAĆ?” – przybliżenie zagadnienia mediacji, znaczenia mediacji rówieśniczej w rozwiązywaniu konfliktów szkolnych. Prowadzący: ks. mgr lic. Marcin Szlesiński mediator sądowy.

14 grudnia 2022

Skip to content