tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Stefan_Wincenty_Frelichowski1

18 kwietnia 2023 r. w Zespole Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży odbyła się konferencja naukowa poświęcona błogosławionemu Stefanowi Wincentemu Frelichowskiemu, znamienitemu absolwentowi rocznika 1931. Konferencja została zorganizowana przez księdza Marcina Szlesińskiego w 100. rocznicę rozpoczęcia nauki w murach szkoły, która w tamtych latach nosiła nazwę Państwowego Gimnazjum Humanistycznego w Chełmży.

Podczas wydarzenia, którego hasło przewodnie brzmiało:  Błogosławiony ksiądz Stefan Wincenty Frelichowski – nauczyciel szlachetności, pokoju i pojednania, wygłoszono trzy prelekcje pogłębiające wiedzę na temat życia księdza oraz prezentujące istotne aspekty rozwoju emocjonalnego, duchowego i społecznego człowieka. W przedłożeniu zatytułowanym: A mój dom rodzinny? Moi rodzice? To ludzie nieuczeni, ale żyjący w bojaźni  Pańskiej ks. prof. dr hab. Zbigniew Zarembski omówił rolę rodziny w wychowaniu młodego człowieka. Pani dr Sandra Różyńska zreferowała temat: Ja chcę być przewodnikiem ludu naszego, poruszający zagadnienie autorytetu i mistrza w życiu młodych ludzi. Podczas konferencji nie zabrakło również zagadnień nawiązujących do przynależności błogosławionego do harcerstwa. Wpływ harcerstwa na kształtowanie się osobowości młodych ludzi w wykładzie: I sam, jak długo będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem! zaprezentował ks. dr Dominik Jan Domin.

Historyczne wydarzenie stało się dla szkoły szczególną okazją do przekazania Hufcowi ZHP im. Antoniego Depczyńskiego w Chełmży wyjątkowego prezentu – Kroniki 3. Harcerskiej Drużyny Żeńskiej im. Marii Konopnickiej przy Państwowym Gimnazjum Humanistycznym w Chełmży. Kronikę prowadzoną przez szkolnych druhów od 1 sierpnia 1934 r. do 16 maja 1946 r.  dyrektor Alicja Górna złożyła na ręce harcmistrzyni Bogumiły Obary.

Konferencję zaszczycili i uhonorowali swoją obecnością przedstawiciele rodziny błogosławionego, władz samorządowych, kościoła lokalnego i diecezjalnego, środowiska harcerskiego oraz przyjaciele szkoły.

Atmosfera tego niecodziennego spotkania splatającego kolejny raz nasze osobiste i szkolne ścieżki z życiem błogosławionego Stefana Wincentego Frelichowskiego pozostanie na długo w naszych sercach.

 

 

10 lipca 2023

Skip to content