tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

7 kwietnia 2022 r. po raz pierwszy z inicjatywy dyrekcji Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży odbyło się Forum Edukacji i Biznesu.

Czwartkowe spotkanie było okazją do przekazania praktycznych informacji dotyczących m.in. sytuacji na rynku pracy i najbardziej efektywnego kształcenia zawodowego.

Poprzez szereg wystąpień zaproszeni goście opowiedzieli słuchaczom o kluczowych dylematach kariery w kontekście uczenia się przez całe życie, współpracy na linii szkolnictwo branżowe – rynek pracy oraz współdziałania szkół z przedsiębiorcami.

W Forum wzięli udział m.in.: Przewodniczący Rady Powiatu Paweł Polikowski, Burmistrz Chełmży Jerzy Czerwiński, przedstawiciele władz gminy Chełmży, dyrekcja i doradcy zawodowi Powiatowego Urzędu Pracy dla Powiatu Toruńskiego, a także przedstawiciele lokalnych instytucji, dyrektorzy szkół wraz z doradcami, przedsiębiorcy i uczniowie ZSP realizujący praktyczną naukę zawodu w Nordzucker Polska S.A.

Przy organizacji pierwszej edycji forum przyświecała nam myśl Lolsona Zawadzkiego: „Biznes tak samo jak nauka, rozkwita tylko w warunkach swobodnej wymiany myśli”

Forum spotkało się z bardzo pozytywnymi recenzjami uczestników i zaproszonych gości. To wydarzenie już na stałe wpisze się w kalendarz życia szkoły.

Alicja Górna

22 kwietnia 2022

Skip to content