tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
kurs czekolady

Kurs realizowany w ramach projektu „Zakręceni Zawodowo”

  • Miejsce realizacji: Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży (pracownia gastronomiczna),
  • Uczestnicy: uczniowie klas technikum oraz klas branżowych (2 grupy),
  • Działanie: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 10.2.3 Kształcenie zawodowe.

 

więcej możesz zobaczyć zapoznając się z prezentacją…

22 listopada 2022

Skip to content