tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
393852027_2593294660837489_1327459411438387905_n

Międzynarodowy Dzień Wolontariatu obchodzony jest 5 grudnia każdego roku. To szczególna okazja do uznania i docenienia pracy wolontariuszy na całym świecie oraz promowania idei solidarności i wzajemnej pomocy. Święto to zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1985 roku, aby podkreślić rolę wolontariatu w promowaniu wartości społecznych, solidarności oraz pozytywnego wpływu na rozwój społeczności i jednostek.
Tegoroczne święto Szkolnego Klubu Wolontariatu było okazją do oficjalnego powitania w szeregach nowych członkiń: Wiktorii Berezy, Moniki Marchlik i Natalii Wróblewskiej, uczennic z klasy 2TIL.
Wszystkim wolontariuszkom serdecznie dziękuję za współpracę, zaangażowanie, życzliwość, poświęcanie swojego czasu i energii dla dobra innych, a nade wszystko za dziękuję Wam za obecność ❤️

 

6 grudnia 2023

Skip to content