tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

INFORMACJE O KURSIE:

„Podstaw mechatroniki”

Osoba prowadząca kurs: Roman Tomaszewski

Kurs realizowany w ramach projektu „Zawodowo Zakręceni”
Miejsce realizacji: Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży – pracownia komputerowa
Uczestnicy: uczniowie klasy technikum

Działanie: Regionalny Program Operacyjny
Województwa Kujawsko Pomorskiego na lata 2014- 2020
Poddziałanie: 10.2.3 Kształcenie zawodowe

W ramach projektu odbyły się zajęcia teoretyczne i praktyczne. Na zajęciach uczniowie zapoznali się z podstawami mechatroniki. Obsługi jak i programowania sterowników oraz układów sterowania maszynami.

14 grudnia 2023

Skip to content