tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
esa

Hasło naszej szkoły zgłoszone do konkursu:

Jakość życia dużo lepsza, gdy o czystość dbasz powietrza.
Czyś jest stary, czyś jest młody, z brakiem smogu będziesz zdrowy.

W roku szkolnym 2022/2023 Zespół Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży przystąpił do programu informacyjnego na rzecz czystego powietrza, realizowanego przez Państwowy Instytut Badawczy NASK, we współpracy z Polskim Alarmem Smogowym. Nasza szkoła znalazła się wśród około 1200 szkół z całej Polski, które zostały wyposażony w czujnik zewnętrzny mierzący poziom zanieczyszczeń powietrza.

W czerwcu 2023 roku przystąpiliśmy do kolejnego etapu projektu pt. Mierzymy się ze smogiem – pakiet edukacyjny 2. Do wygrania jest ekran wewnętrzny, dzięki któremu i wszyscy odwiedzający szkołę będą mogli zobaczyć bieżące wyniki pomiarów i treści edukacyjne na temat smogu. edukacyjny do zamieszczenia wewnątrz budynku, wyświetlający parametry smogowe.

Aby pozyskać to urządzenie, należały przesłać raport z dotyczący dotychczasowej działalności w projekcie oraz utworzyć hasło zachęcające do dbania o jakość powietrza.

Nasza szkoła wysłała formularz zgłoszeniowy do konkursu, w który przewidziano nagrody dla 1530 placówek edukacyjnych.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone pod koniec wakacji.

21 czerwca 2023

Skip to content