tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Zdjęcie_Michał

Rozdanie świadectw dojrzałości odbyło się 7 lipca 2023 r. w auli szkolnej. Była to ostatnia uroczystość z udziałem tegorocznych absolwentów. Pani dyrektor Krystyna Soliwodzka razem z wychowawcami wręczyła świadectwa dojrzałości. Na uroczystości byli obecni nauczyciele uczący w klasach maturalnych. Najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym w liceum uzyskała Maja Maćkiewicz, a w technikum Michał Zieliński. Pani dyrektor wręczyła najlepszym maturzystom nagrody książkowe. Gratulujemy wszystkim, którzy otrzymali świadectwo dojrzałości.

10 lipca 2023

Skip to content