tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp

Uczniowie naszej szkoły, uczący się w zawodzie technik logistyk, mają co roku okazję wykazać się swoją wiedzą i umiejętnościami nie tylko podczas sprawdzianów i klasówek, ale również w wielu konkursach o zasięgu ogólnopolskim. Nie inaczej jest w bieżącym roku szkolnym. W październiku 2023 roku przedstawiciele klas V tsp, IV til, III t i II til wzięli udział w szkolnym etapie XV edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej organizowanej co roku przez Wyższą Szkołę Logistyki w Poznaniu. Celem Olimpiady jest rozwijanie zainteresowań uczniów i poszerzenie wiedzy logistycznej oraz wsparcie dydaktyki formami rywalizacji i rankingu wiedzy. Uczniowi klasy III t, Kacprowi Michalskiemu, udało się zakwalifikować do zawodów II stopnia. Odbyły się one 8 grudnia i miały formę testu on-line. Kacprowi niestety nie udało się dotrzeć do etapu III.

Nasi logistycy uczestniczyli również w VIII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Spedycyjno – Logistycznej organizowanej przez Uniwersytet Gdański. Ponad to grupa uczniów reprezentowała naszą szkołę w I etapie XXXVII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

W drugim semestrze planujemy wystartować, już po raz 3, w „Potyczkach Transportowych” organizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra H. Sucharskiego w Bolesławcu oraz w V edycji Olimpiady Języka Angielskiego z Elementami Technicznymi organizowanej przez Centrum Językowe Politechniki Łódzkiej.

Wszystkim uczniom serdecznie gratuluję osiągniętych wyników i zapraszam do udziału w rywalizacji.

Agnieszka Piórkowska, Arkadiusz Mastalerz

27 lutego 2024

Skip to content