głosowanie do Samorządu Uczniowskiego

W zeszłym tygodniu w naszej szkole odbyło się głosowanie do Samorządu Uczniowskiego. Oddawaliście głosy na swoich przedstawicieli z klas liceum i technikum. W sumie aż 372 głosów oddaliście na 12 kandydatów. Dziękujemy, że tak licznie i chętnie włączyliście się w to święto samorządności w naszej szkole. W grafice poniżej odkryjecie, jak rozłożyły się głosy. Na […]

OGŁOSZENIE !!

Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie w związku z bardzo niskimi temperaturami w salach lekcyjnych decyzją Dyrektora Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży zostały zawieszone zajęcia lekcyjne w dniu 16.10.2023 roku od godziny 10.30.

Wręczenie stypendiów

18 uczniów Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży otrzymało w roku szkolnym 2023/2024 stypendia za wysokie wyniki w nauce. Zostały one ufundowane przez Powiatowy Fundusz Stypendialny. W dniu wczorajszym odbyła się uroczysta gala wręczenia tych nagród. Nagrodzonym uczniom gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.

Wycieczka do Częstochowy

29 września chętni uczniowie klas maturalnych i ci przed którymi jest jeszcze długa droga do egzaminu maturalnego udali się na pielgrzymkę do Częstochowy. Po dotarciu na miejsce ks. Marek pokazał uczestnikom miejsca, które warto zobaczyć będąc w Sanktuarium Matki Bożej w Częstochowie: stacje Drogi Krzyżowej namalowane przez Jerzego Dudę-Gracza, skarbiec, Muzeum 600 – lecia, kaplicę […]

FAS

W dniu dzisiejszym młodzież technikum i liceum uczestniczyła w spotkaniu, prowadzonym przez Fundację „Daj Szansę”, które dotyczyło FAS. Jest to alkoholowy zespół płodowy (AZP), czyli zespół wad, chorób i nieprawidłowości pojawiających się u płodu – a później u noworodka, dziecka i dorosłego – na skutek ekspozycji na alkohol w życiu płodowym. Fundacja pomaga w usprawnianiu […]

CZAS NA MŁODYCH. PUNKT DORADZTWA DLA MŁODZIEŻY

Doradca zawodowy zaprasza uczniów do zapoznania się z nową ofertą usług jaka powstała w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chełmży, a jest skierowana do osób między 18 – 30 rokiem życia, które nie muszą być zarejestrowane w urzędzie.

Sprzątanie świata

Jak co roku uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Chełmży włączyli się w Akcję „Sprzątanie świata”. W tym roku w kampanii promującej postawy ekologiczne w naszym społeczeństwie uczestniczyli uczniowie klasy pierwszej o profilu pro-zdrowotnym. Przed wyjściem w teren uczniowie zapoznani zostali z prezentacją multimedialną na temat historii tego przedsięwzięcia oraz wykonali quiz sprawdzający wiedzę ekologiczną. W […]