tel./fax: (0-56) 675-24-19
sekr. ucz. - 698-570-993

rp
Red and White Modern Blood Donation Instagram Post

22 – 26 listopada

Początki Honorowego Krwiodawstwa sięgają 1958 roku, gdy to Polski Czerwony Krzyż (PCK) podjął pierwsze działania na rzecz propagowania tej wspaniałej idei.

Dzień ten obchodzony jest w celu przekazania podziękowań wszystkim Krwiodawcom („cichym Bohaterom”), sympatykom oraz pracownikom Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa za wszystko co robią, w imię ratowania życia i zdrowia bezimiennych biorców.

Honorowe krwiodawstwo to swego rodzaju akcja społeczna, przejawiająca się w bezinteresownym oddawaniu tego co najcenniejsze – własnej krwi, jedynego w swoim rodzaju leku, przez osoby zdrowe dla osób, które na to czekają, dla których bardzo często jest to jedyna droga powrotu do zdrowia. Leczenie za pomocą krwi jest możliwe tylko dzięki ludziom dobrej woli, którzy podejmują wyzwanie i decydują się oddać cząstkę siebie dla innego człowieka. Jak do tej pory, pomimo podejmowania wielu prób, nie wymyślono metody sztucznej produkcji krwi, jego jedynym producentem jest organizm ludzki. Ciągły rozwój krwiodawstwa spowodował ogólny postęp w chirurgii naczyniowej i serca. Propagowanie szczytnej idei krwiodawstwa połączone z wysiłkiem zmierzającym do zaspokojenia potrzeb krwiolecznictwa jest podstawowym wyzwaniem dla zdrowia publicznego. W celu jego realizacji konieczne było podjęcie działań edukacyjnych wśród obywateli polskiego społeczeństwa – szczególnie młodzieży szkół średnich naszego regionu – oraz realizacja szeregu działań marketingowych w tym aspekcie. Biorąc pod uwagę zapotrzebowanie na krew, a realną jej ilość, należy zadać sobie pytanie o skuteczność podejmowanych działań. Uwidacznia się to szczególnie w okresie letnim – zapotrzebowanie na krew rośnie, a liczba krwiodawców maleje. Nieodłącznym elementem prowadzonej polityki zachęcania do krwiodawstwa powinna być i jest kampania edukacyjna wzbogacona o rzetelną wiedzę dla potencjalnych krwiodawców. Honorowi dawcy krwi poprzez swoją działalność w pełni zasługują na szacunek wśród społeczeństwa. Współczesna opieka medyczna nie mogłaby w sposób właściwy funkcjonować bez krwi. Ofiarność honorowych dawców krwi dla ratowania ludzkiego życia, jest godna najwyższego uznania.

prezentacja klasy 2LO

prezentacja klasy 2TIL

prezentacja klasy 1A LO

prezentacja klasy 2TIL

 

20 listopada 2023

Skip to content